Projektinjohto ja rakennuttaminen

Misor-Rakenne Oy on ollut kehittämässä korjausrakentamisen alaa projektinjohtovetoiseksi jo 2000 –luvun alusta saakka. Uskomme vahvasti, että taloyhtiö hyötyy osaavan projektinjohtajan kiinnittämisestä hankkeeseen sekä rahallisesti, ajallisesti että laadullisesti. 

Projektinjohtajamme tehtävä on tehdä tilaajan ja isännöitsijän osuudesta korjaushankkeessa mahdollisimman helppoa ja vaivatonta sekä ennakoida puolestanne projektin riskikohdat. Teetämme tarvittavat selvitykset ja laadimme selkeät ehdotukset tilaajan päätöksenteon tueksi. Katsomme, että kyky yhteistyöhön ja selkeään sekä riittävään viestintään on olennainen osa työtämme. 

Kiinnitämme jokaisen hankkeemme projektinjohtoon kaksi henkilöä varmistaaksemme, että ohjakset ovat osaavissa käsissä hankkeen alusta loppuun saakka. Projektinjohtaja kannattaa kiinnittää hankkeeseen jo heti alussa jotta projektille saadaan asetettua oikea suunta ja osaavat suunnittelijat. Monet isot päätökset (esim. korjaustapa ja urakkamuoto) tehdään hyvin varhaisessa vaiheessa hanketta. 

Projektinjohtajan tehtäviä ovat mm.: 

  • Hanke- tai toteutusssuunnittelun ohjaus ja kilpailutus 
  • Urakka-asiakirjojen laatiminen ja urakan kilpailutus 
  • Urakkasopimuksen laatiminen 
  • Urakan aikainen projektinjohto (mm. kustannusten, aikataulun ja tiedottamisen valvonta)