Arvomme

Kasvavaan kysyntään vastataksemme olemme kasvattaneet yritystämme orgaanisesti jo vuosia ja palvelun laadusta tinkimättä. Vuonna 2019 yrityksemme jakautui ja sitoutti avainhenkilöstöä osakkaiksi uuteen Misor-Rakenteeseen. Toimintamme jatkui samanlaisena, mutta uudella innolla.  

Toimintamme keskiössä on etenkin omistusrakenteen muutosten myötä asiakkaamme, jatkuva laadunkehitys ja kannattava kasvu. Toimintaamme  kehitämme aina asiakkaan etu mielessämme; haluamme osaltamme vaikuttaa siihen, että korjaushankkeet etenevät kitkattomammin, laadukkaammin ja ilman turhia kustannuksia. Läpi prosessin on tärkeää myös viestiä projektin osapuolille hankkeen kulusta; tähän käytämme hyvin valmisteltuja kokouksia, ymmärrettäviä tiedotteita, selkeitä infotilaisuuksia sekä sähköistä valvonnan raportointityökalua jonka avulla asiakas näkee jatkuvasti työmme edistymisen.  

Olemme keskittyneet tuottamaan laadukkaita rakennuttamispalveluita taloyhtiöiden ja muiden kiinteistöyhtiöiden erilaisiin korjaushankkeisiin. Erityisesti putkiremonteista meillä on jo yli satojen urakoiden verran kokemusta; osaamme siis jo varautua yllättäviinkin riskeihin. Referensseistämme löydät myös lukuisia muita korjaus- ja tilakehityshankkeita sekä erilaisia urakkamuotoja kuten kvr-urakka, tavoitehintainen projektinjohtourakka ja ryhmärakennuttamishanke. Tiivistäen voidaan todeta, että mikäli hankkeesi liittyy korjausrakentamiseen, voimme olla avuksi.  

Arvomme

Tinkimättömyys

Misor-Rakenne Oy toimii aina  eettisesti oikein, määräyksiä ja ohjeistuksia noudattaen sekä asiakkaan todellisen edun mukaisesti.

Asiakaslähtöisyys

Misorilla otetaan asiakas huomioon kaikessa ja pyritään räätälöimään palvelut asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Vakioidut toimintatapamme vakioivat laatua, mutta asiakkaan intressien vuoksi on pysyttävä notkeana. Loppukäyttäjä muistetaan koko prosessin ajan ja panostetaan myös ymmärrettävään viestintään. Jokaiseen asiakkaaseen ja projektiin panostetaan samalla tavalla, koosta riippumatta. 

Uudistuminen

Toimintatapoja ja palveluita pyritään parantamaan jatkuvasti jotta, työn tuottavuus, laatu ja asiakaskokemus paranee. Alan kehityksessä pysytään mukana ja pyritään ennakoimaan tulevia tarpeita kehittämällä valmiiksi tarvittavat palveluratkaisut.