Valvonta

Kun hankkeeseen on valittu urakoitsija, on aika kilpailuttaa ja valita myös valvojat. Hyvällä valvonnalla varmistetaan, että työt tehdään suunnitelmien, lain ja hyvän rakentamistavan mukaisesti, aikataulussa ja turhia kustannuksia välttäen. 

Meille Misorilla on tärkeää, että työmaan asioita hoidetaan hyvässä yhteistyöhengessä kaikkien osapuolten kanssa; tällöin työtkin usein sujuvat parhaiten. Mahdolliset ristiriidat osapuolten välillä hoidamme asiallisesti ja taloyhtiön etua silmällä pitäen. Olemme panostaneet erityisesti siihen, että valvontaprosessi on mahdollisimman selkeä ja läpinäkyvä asiakkaillemme alkaen huolellisesti laaditusta kohdekohtaisesta valvontasuunnitelmasta, siirtyen sähköisessä muodossa reaaliaikaisesti näkyviin valvontamuistioihimme ja päättyen tilaajalle luovutettavaan valvonnan loppuraporttiin ja -dokumentaatioon. 

Misor-Rakenteen kautta saatte hankkeeseenne kokeneen 

  • Pää- ja rakennustöiden valvojan (toimii myös turvallisuus- ja kosteudenhallintakoordinaattorina) 
  • Lvi-valvojan 
  • Sähköteknisten töiden valvojan 

Eri erityisalojen valvojista koostuvalla valvontaorganisaatiolla takaamme parhaan teknisen osaamisen ja riittävät resurssit korjaushankkeesi valvonnan laadukkaaseen hoitoon.  

Pyydä tarjous ja katsomme juuri oikeanlaisen kokoonpanon hankkeeseesi.