Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Misor-Rakenne Oy, Sentnerikuja 2, 00440 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Marianne Mänty, Sentnerikuja2, 00440 Helsinki, p. +358 50 5705 732, marianne.manty@misorrakenne.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteri on perustettu Misor-Rakenne Oy:n palveluista tiedottamiseen ja asiakassuhteiden hoitamiseksi. Rekisteriin merkitään ne tiedot, joita tarvitaan Misor-Rakenne Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoonsekä palvelujen markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö
Tallennettavia tietoja ovat esimerkiksi nimi, työpaikka ja-osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja/tai muu sähköinen yhteystieto, sekä tiedot ammatista/asemasta.
Henkilörekisterin tietoja säilytetään 10 vuotta, ellei tietoja tarvita palvelun tuottamiseksi esimerkiksi sopimuksen mukaisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteystiedot saadaan joko henkilökohtaisen kontaktin kautta tai julkisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten verkkosivut.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Sähköpostiosoitteita voidaan käyttää referenssiluetteloissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin kerättyjä tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot
Rekisterin tiedot ovat Misor-rakenne Oy:n palvelimella, joiden vartioinnistaja valvonnasta on yritys ilmoittanut sopimuksessaan. Palvelimen valvonnasta ja ylläpidosta vastaa Hilla IT.Palvelimen tiedot säilötään EU:n alueelle. Misor-Rakenne Oy:n sähköisenjärjestelmän käyttöoikeuden edellytyksenä on työsuhde Misor-Rakenne Oy:n kanssa. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen tunnus ja salasana, joka annetaan hänen käyttöönsä työsuhteen ajaksi. Käyttäjätunnukseen liitettyjen käyttöoikeuksien laajuus riippuu henkilön tehtävästä organisaatiossa. Käyttöoikeuksia ohjaa ns. minimitiedon periaate ja niiden käyttöä sekä tarvetta tarkkaillaan säännöllisesti. Työsuhteen päättyessä käyttötunnus muutetaan sellaiseen muotoon, ettei käyttäjä pysty sitä enää hyödyntämään.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa, pyytää niiden korjausta tai poistamista. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen asiakaspalvelu@misorrakenne.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tiedotus-, markkinointi-ja muut mahdolliset viestit, joita lähetetään asiakassuhteen ylläpitoa varten sekä tietojen käyttö referenssinä. Kieltäminen tapahtuu kirjallisena sähköpostiosoitteeseen asiakaspalvelu@misorrakenne.fi