Kiinteistökehitys

Laajan peruskorjauksen lähestyessä on usein järkevää ja tarpeellista pohtia myös kiinteistön tilojen käytön tehostamista tai jalostamista tehokkaampaan tai tuottavampaan käyttöön. Myös lisärakentamisen kannattavuus kannattaa tutkia ennen laajaan peruskorjaukseen ryhtymistä, sillä suurin synergiaetu saavutetaan yhdistämällä lisärakentaminen ja peruskorjaus. Lisärakentamisella on myös mahdollista rahoittaa peruskorjaushanketta.  

Toimitiloissa jo pelkästään tila- tai käyttötarkoituksen muutostarpeet tai kiinteistön heikko energiatehokkuus voivat olla riittävä syy laajemmalle saneeraukselle.  

Kiinteistökehityshankkeet käynnistyvät kiinteistöjen teknisen kunnon kartoituksella ja tilaajan tavoitteiden kartoittamisella, näiden perusteella kiinteistölle laaditaan tarveselvitys. Hankkeen laajuudesta riippuen saattaa olla tarpeen ottaa jo tarveselvitysvaiheeseen mukaan suunnittelijat sekä teettää esimerkiksi luonnoksia eri vaihtoehdoista tai koko kiinteistön energiaselvitys.  

Tarveselvityksen perusteella yhtiö päättää siirrytäänkö hankkeessa toteutussuunnitteluvaiheeseen sekä mikä vaihtoehdoista viedään jatkojalostettavaksi. Toteutussuunnitteluvaiheessa hankkeen investointikustannukset, lupaehdot ym. reunaehdot tarkentuvat.  

Asiantuntijamme auttavat ohjaamaan hankkeen maaliin sovitussa aikataulussa ja tilaajan tavoitteet saavuttaen. Etsimme myös sopivat yhteistyökumppanit hankkeellesi. 

Tarjoamme myös urakan aikaisen valvonnan ja projektinjohdon hankkeellesi.