Hankesuunnittelu

Ennen merkittävään korjaushankkeeseen ryhtymistä on tärkeää koota kaikki tarvittavat lähtötiedot kiinteistön nykyisestä kunnosta ja tarkastella niihin perustuen yhtä tai useampaa sopivaa korjausmenetelmää. Hankesuunnitelman tarkoitus on tuottaa taloyhtiölle tarpeellista tietoa päätöksentekoa varten mm. hankkeen:

  •  laajuudesta ja rajauksista
  •  korjausvaihtoehdoista
  •  kustannuksista
  •  aikataulusta
  • vaikutuksista asukkaisiin ja osakkaisiin sekä kiinteistön elinkaarikustannuksiin.

 

Hankesuunnittelussa tulee pyrkiä huomioimaan teknisten korjaustarpeiden lisäksi myös käyttäjien toiveet ja tavoitteet, joita kartoitamme mm. osakaskyselyn avulla.

 

Laatimamme hankesuunnitelman avulla taloyhtiön on helppoa tehdä päätös, miten hanketta jatketaan toteutussuunnitteluvaiheessa.