Usein kysyttyä

USEIN KYSYTTYÄ
Tälle sivulle olemme koonneet joitakin kysymyksiä, jotka usein ovat tilaajia mietityttäneet.

Mikäli et löytänyt vastausta kysymykseesi, olethan yhteydessä! Vastaamme mielellämme.

Mihin suunnitteluvaiheessa tarvitaan projektinjohtajaa?

Suunnittelijoista ja muista sidosryhmistä riippumaton, puolueeton asiantuntija on paras kumppani tilaajalle suunnitteluvaiheessa. Projektinjohtaja pitää huolen mm. siitä, että sovitussa aikataulussa pysytään, tarkistaa laskujen aiheellisuuden ja että sovitut tavoitteet toteutuvat suunnittelussa (mm. laatu- ja kustannustaso). Pitkän kokemuksemme avulla osaamme myös ehdottaa ratkaisuja, jotka eivät muutoin olisi tulleet esille ja havaita mahdolliset ongelmakohdat. Vaikka korjaushankkeen kustannukset realisoituvat vasta urakkavaiheessa, ne määräytyvät pääosin jo suunnitteluvaiheessa. Siksi on tärkeää, että suunnittelussa on mukana asiantuntija, joka osaa huomioida sekä päätösten välittömät kustannusvaikutukset että elinkaarikustannukset.

Miksi tulisi palkata erilliset valvojat, eivätkö suunnittelijat voisi hoitaa myös urakan valvonnan?

Valvojien rooli urakassa on tärkeä ja siksi valvojien valintaan tulisi panostaa. Valvojalla tulisi olla runsaasti työmaakokemusta ko. erityisalan töistä ja aikaa käydä työmaalla säännöllisesti. Lisäksi valvojan tulee olla ensisijaisesti rakennuttajan edunvalvoja, jolloin kytkökset suunnittelijoihin tai urakoitsijoihin ovat haitaksi. Näkemyksemme mukaan nämä ehdot täyttyvät parhaiten, kun rakennuttajan käytössä on ulkopuolinen ja ammattitaitoinen valvontaorganisaatio.

Millaisiin projekteihin kannattaa kiinnittää rakennuttajakonsultti?

Suurin hyöty konsultista on isommissa projekteissa, kuten esim. putkiremontissa. Kuitenkin myös pienemmissä korjaushankkeissa tai isompien urakoiden osatehtävissä voi käyttää konsultin palveluksia. Rakennuttajakonsultti voi hoitaa esim. kattourakan kilpailutuksen tai julkisivuremontin valvonnan.

Kannattaako putkiremonttiin yhdistää muitakin korjaustöitä, kuten esim. ikkunoiden uusiminen?

Suunniteltaessa niinkin laajaa peruskorjausta kuin putkiremontti kannattaa aina selvittää myös muiden rakennuksen osien kunto ja korjaustarve. Esimerkiksi sähkösaneeraus on hyvinkin luonteva osa putkiremonttia, samoin kiinteistön yleisten tilojen kunnostus. Yhdistäessä korjaushankkeita saavutetaan synergiaetua mm. työmaan perustamiskulujen ja asukkaille aiheutuvan haitan suhteen.

Miksi putkiremontin kustannukset per ㎡ vaihtelevat niin paljon?

Puhuttaessa putkiremontin kustannuksista unohtuu usein, että urakan sisältö saattaa vaihdella todella paljon. Urakkasisältö voi olla suppea, esim. viemäriputkien sukittaminen, vesijohtojen ja sähkönousujen uusiminen porrashuoneen kautta ja kylpyhuoneiden jättäminen ennalleen. Sisältö voi olla myös laaja, esim. perinteiden putkiremontti, täysi sähkösaneeraus ja yleisten tilojen kunnostus. Lisäksi nimekkeen putkiremontti alle laitetaan usein myös muita, putkiremontista täysin irrallisia korjaustöitä, kuten ikkunoiden tai vesikaton uusiminen. Harhaanjohtavasti saatetaan myös mainostaa alhaista putkiremontin hintaa, joka johtuukin em. suppeasta urakkasisällöstä ja esim. ullakkoasuntojen rakennusoikeuden myynnistä. Näiden tekijöiden lisäksi putkiremontin hintaan vaikuttaa mm. kiinteistön ikä ja sijainti. Hankesuunnitteluvaiheessa laaditaan alustavat arviot eri remonttivaihtoehtojen kustannuksista, jolloin saadaan kohdekohtainen arvio neliöhinnasta.

    Jäikö kysyttävää?