Valvonta

VALVONTA

Kun hankkeeseen on valittu urakoitsija, on aika kilpailuttaa ja valita myös valvojat. Hyvällä valvonnalla varmistetaan, että työt tehdään suunnitelmien, lain ja hyvän rakentamistavan mukaisesti, aikataulussa ja turhia kustannuksia välttäen.

Meille Misorilla on tärkeää, että työmaan asioita hoidetaan hyvässä yhteistyöhengessä kaikkien osapuolten kanssa; tällöin työtkin usein sujuvat parhaiten. Mahdolliset ristiriidat osapuolten välillä hoidamme asiallisesti ja taloyhtiön etua silmällä pitäen.

 

Misor-Rakenteen kautta saatte hankkeeseenne kokeneen

    • Pää- ja rakennustöiden valvojan (toimii myös turvallisuuskoordinaattorina)
    • Lvi-valvojan
    • Sähköteknisten töiden valvojan

 

Eri erityisalojen valvojista koostuvalla valvontaorganisaatiolla takaamme parhaan teknisen osaamisen ja riittävät resurssit putkiremontin valvonnan laadukkaaseen hoitoon. Pienempiin korjaushankkeisiin, kuten esim. ikkuna tai vesikattosaneerauksiin riittää rakennusvalvoja, joka hoitaa myös päävalvojan ja projektinjohtajan velvoitteet.

 

Pyydä tarjous ja katsomme juuri oikeanlaisen kokoonpanon hankkeeseesi.