Tiedotus ja projektipankki

Tiedotus ja projektipankki

Linjasaneeraushankkeen kannalta toimiva viestintä on ensiarvoisen tärkeää. Tiedottamista tulee olla sekä osakkaiden/asukkaiden suuntaan että projektiorganisaation sisälläkin.

Onnistunut tiedottaminen helpottaa osakkaiden ja asukkaiden sopeutumista tulevaan remonttiin.

Tiedotteiden laatiminen sekä projektimateriaalin kerääminen ja tallentaminen sähköisessä muodossa sisältyy aina projektinjohtopalveluihimme.

Lisäksi kauttamme on mahdollista tilata verkkopohjainen Taloinfo.com-palvelu, joka tehostaa viestintää, dokumenttien työstämistä ja jakamista.

Palvelun avulla voimme hoitaa myös tiedotteiden jakelun osakkaille joko sähköisesti tai kirjepostitse, helpottaen näin isännöitsijän tehtäviä.

Lisätietoa taloinfo.com palvelusta

 

Taloinfo.com on palvelu, joka toimii mm. projektipankkina ja viestintäkanavana.

Sen kautta voi lähettää ja jakaa tiedostoja ja materiaalia helposti ja nopeasti.

Projektipankkiin tallennetut tiedot ovat kaikkien käyttäjien saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta kaikilla päätelaitteilla: pöytätietokoneella, tabletilla ja älypuhelimella.