Projektinjohto

Projektinjohto

Misor-Rakenne Oy on ollut kehittämässä korjausrakentamisen alaa projektinjohtovetoiseksi jo 2000 –luvun alusta saakka. Uskomme vahvasti, että taloyhtiö hyötyy osaavan projektinjohtajan kiinnittämisestä hankkeeseen sekä rahallisesti, ajallisesti että laadullisesti.

Projektinjohtajamme tehtävä on tehdä taloyhtiön ja isännöitsijän osuudesta korjaushankkeessa mahdollisimman helppoa ja vaivatonta sekä ennakoida puolestanne projektin riskikohdat. Teetämme tarvittavat selvitykset ja laadimme selkeät ehdotukset taloyhtiön päätöksenteon tueksi. Katsomme, että kyky yhteistyöhön ja selkeään ja riittävään viestintään on olennainen osa työtämme.

Kiinnitämme jokaisen hankkeemme projektinjohtoon kaksi henkilöä varmistaaksemme, että ohjakset ovat osaavissa käsissä hankkeen alusta loppuun saakka. Projektinjohtaja kannattaa kiinnittää hankkeeseen jo heti alussa jotta projektille saadaan asetettua oikea suunta ja osaavat suunnittelijat. Monet isot päätökset (esim. korjaustapa ja urakkamuoto) tehdään hyvin varhaisessa vaiheessa hanketta.

 

Projektinjohtajan tehtäviä ovat mm.:

  • Toteutussuunnittelun ohjaus ja kilpailutus
  • Urakka-asiakirjojen laatiminen ja urakan kilpailutus
  • Urakkasopimuksen laatiminen
  • Urakan aikainen projektinjohto (mm. kustannusten, aikataulun ja tiedottamisen valvonta)

 

Lisätietoa projektinjohtajan tehtävistä ja hyödyistä hankkeen eri vaiheissa löydät palvelut-valikon sivuiltamme.